top of page

sokféleség és egyenlő

lehetőségek /

VÁLTOZATI POLITIKA

A Társaság elkötelezett amellett, hogy fejlessze mindazok képességeit és tapasztalatait, akikkel együtt dolgozunk. Tiszteljük munkatársainkat, ügyfeleinket és befektetőinket, tekintet nélkül azok különbségeire vagy hasonlóságára.

Cselekedeteinknek és magatartásunknak tiszteletet kell mutatnia egymás iránt és egymás hozzájárulása iránt.

A Társaság elkötelezett az esélyegyenlőség és az elfogadó cselekvés céljai mellett. Célja, hogy az alkalmazottak számára olyan munkakörnyezetet biztosítson, amely elősegíti a méltányosságot, az igazságosságot, valamint a társadalmi és kulturális sokszínűség tiszteletben tartását, és amely mentes a jogszerűtlen megkülönböztetéstől, zaklatástól és bántalmazástól, amelyet a jelenlegi és a jövőbeni jogszabályok meghatároznak.

Ennek az elkötelezettségnek a megerősítése érdekében a mindennapi munkánk során a vállalat minden tevékenységét, politikáját, gyakorlatát és eljárását ennek a politikának megfelelően kell végrehajtani. Minden alkalmazott személyesen felelős és elszámoltatható azért, hogy cselekedetei tükrözzék ezt a politikát.

Diversity

ESÉLYEGYENLŐSÉG

A Társaság a megkülönböztetés minden formáját elfogadhatatlannak tartja a munkahelyen. A Társaság elkötelezett amellett, hogy egyenlő esélyeket biztosítson a foglalkoztatás során, ideértve a személyzet javadalmazását, toborzását, képzését és előléptetését is.

A Társaság elkötelezett amellett, hogy egyetlen alkalmazott sem részesüljön kedvezőtlenebb bánásmódban, vagy jogellenes hátrányos megkülönböztetésben részesüljön fogyatékosság, nem, nem, szexuális orientáció, családi állapot, faj, szín, vallási meggyőződés, életkor, nemzetiség vagy etnikai származás alapján.

A Társaság esélyegyenlőségi munkaadó. Minden kinevezés és előléptetés teljesítmény és képesség alapján történik. Elkötelezettek vagyunk az alkalmazottak személyes és üzleti készségeinek tisztességes továbbfejlesztése mellett, a munkavállalói potenciál fejlesztésének ösztönzése érdekében.

Minden alkalmazott megismeri a házirend rendelkezéseit, és kötelesek gondoskodni a házirend megfelelő végrehajtásáról. Amellett, hogy vállalatként elköteleztük magunkat az egyenlő esélyek iránt a munkahelyen, a Társaság elkötelezett az ügyfelek, partnerek, alvállalkozók és jelöltek egyenlő bánásmódja mellett.

A Társaság elkötelezett amellett, hogy a jelölteket érdemeik és képesítésük, valamint az adott betöltetlen állás által megkövetelt feladatok ellátására való képességük alapján értékeljék. A Társaság nem tolerálja a jelöltekkel, az ügyfelekkel vagy a leendő ügyfelekkel szembeni vagy azok elleni jogellenes diszkriminációt.

Equal Opportunities
bottom of page